Saturday, 08/08/2020 - 22:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Chính

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH&THCS THỤY CHÍNH TRONG NHỮNG NGÀY CHỐNG DỊCH