Mời người con Thái Bình, người yêu làn điệu chèo vào hát Karaoke "Khúc chèo tình xuân", do thầy giáo Hoàng Đức Long - Chủ tịch công đoàn - GV dạy Toán của nhà trường viết lời.